Hermanstorps Kör och Ridklubb

Boka ridhus, hopp - & dressyrbanor

Alla aktiviteter på anläggningen skall bokas via Alexandra Nylander på mejla alexandrany.96@hotmail.com. Ange i mejlet datum, mellan vilka tider, typ av arrangemang, vilken bana som bokningen avser (ridhus, dressyrbana, hoppbana, stora grusbanan) samt kontaktuppgifter på ansvarig. Bokningen bekräftas via mejl.


Egna arrangerade tävlingar går före privata tränares träningar. Sektionerna informerar Alexandra Nylander samt hemsideansvarig om tävlingar så snart tävlingsdag är bestämd. Vid dubbelbokning eller vidändring av tävlingsdag skall detta lösas i samförstånd!

OBS!

Ridhuset harvas måndagar mellan 9.00-10.00 under vintern.

För att inga missförstånd och dubbelbokningar ska uppstå vill vi i styrelsen uppmana alla tränare godkända av styrelsen, att alla ändringar av lektions/träningstider måste ske terminsvis och bokas hos Alexandra Nylander.

Förhållningsregler vid bokning av anläggningen på HKRK

*Gäller vinterhalvåret (okt-mars)


Ridhuset

Ridhuset kan bokas måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar (ej onsdagar & söndagar). Fasta träningar får endast bokas på vardagar. Bokningar kan göras enligt följande:

- Dagtid fram till kl 18.00.

- Kvällstid från kl 18.30.


-Avbokning av fast tid ska göras senast söndag veckan innan. Vid ej avbokad tid debiteras bokningsansvarig en avgift på 500kr.


-Efter varje träningstillfälle ska en deltagarlista mailas tillalexandrany.96@hotmail.com.

-Fasta bokningar får göras max varannan vecka.


-För att kunna boka anläggningen för hoppträning gäller följande:

Minst tre ekipage i varje grupp.

För varje grupp avsätts max en timma.


-Bokningar görs årsvis (om inget annat nämns i bokningsförfrågan), vilket betyder att det ligger på bokningsansvarig att inkomma med en ny förfrågan i god tid innan det nya året.För att vara säker på att ha kvar era bokade tider behöver ni inför varje termin göra en ny bokning.
Bokning av anläggningen på Stum görs till Alexandra Nylander: alexandrany.96@hotmail.com


Betalning av anläggningsavgift

Betalning av anläggningsavgift görs till BG 974-5142 eller Swish 123 503 95 16.

Glöm inte namn, adress, telefon och personnummer (10 siffror)!


Skriv in er i liggaren

Observera att alla som rider på vår anläggning skall skriva in sig i någon av de tre pärmar som finns. Gäller vid alla tillfällen!
Tränare påminn era elever!!!


Vill du hyra vår anläggning? 

Är du medlem i någon annan klubb och vill ordna någon tävling eller annan aktivitet så kan vi tänka oss att hyra ut anläggningen.
Kontakta Alexandra så informerar hon er om vad som gäller.