Hermanstorps Kör och Ridklubb
Styrelsen

Styrelsen

Mail till styrelsen är styrelsen@hkrk.nu

Ordförande

Stefan Engelsson
Väpnarevägen 10

311 37 Falkenberg

070-517 60 85
stefan@engelsons.se 

Vice ordförande

Camilla Thuresson 

Skreavägen 34
311 72 Falkenberg

070-794 22 09
iil_jam@yahoo.se

Kassör/Sekreterare
Jeanette Karaus
Olofsbergsvägen 6
31138 Falkenberg

070-855 97 52
ekonomi@hkrk.nu

Ledamot

Magnus Sörlin
Töringe Pl.305
311 95 Falkenberg
070-652 91 74
magnus.sorlin72@gmail.com

Ledamot

Alexandra Nylander
Holgersgatan 1B
311 35 Falkenberg

076-808 16 15
alexandrany.96@hotmail.com

Ledamot

Caroline Simonsson
Skrea Lilla Hansagård 412
31179 Falkenberg
070-218 38 82

carolinepaulsson@live.se

Ledamot

Hans Wessman
Ådalsvägen 21
311 61 Ullared

070-652 31 22
koingevildsvin@hotmail.com

Representant US

Madeleine Gunnarsson

070-9393878
madeleine.gunnarsson@outlook.com

Valberedning 

Sammankallande

Herdis Pixsjö
Ramsjöholm 101
31193 Långås

070-538 23 92
aloe.herdis@hotmail.com

Marie Forsberg
Byaledsgränden 6
302 33 Halmstad

076-340 58 69
marie.forsberg@eketangamont.se

Maria Hjelm
Fornbyvägen14

311 38 Falkenberg

070-261 79 28

maria_ludde@hotmail.com

Caroline Simonsson
Skrea Lilla Hansagård412
31179 Falkenberg

070-218 38 82

carolinepaulsson@live.se

Revisorer

Ordinarie

Gunilla Edebalk

Rebecka Andersson

Renée Mohlkert

Suppleant

Renée Mohlkert

Org nr är 849000-4994