Hermanstorps Kör och Ridklubb
Styrelsen

Styrelsen

Mail till styrelsen: styrelsen@hkrk.nu

Ordförande

Peter Hjelm

Ljungsjövägen 29

311 95 Falkenberg
070-292 64 91

hjelm.peter@bahnhof.se


Kassör / Sekreterare
Jeanette Karaus
Olofsbergsvägen 6
311 38 Falkenberg

070-855 97 52
ekonomi@hkrk.nu

Ledamot

Hans Wessman
Ådalsvägen 21
311 61 Ullared

070-652 31 22
koingevildsvin@hotmail.com

Ledamot

Alexandra Nylander
Holgersgatan 1B
311 35 Falkenberg

076-808 16 15
alexandrany.96@hotmail.com

Ledamot

Caroline Simonsson
Skrea Lilla Hansagård 412
311 79 Falkenberg
070-218 38 82

carolinepaulsson@live.se

Ledamot

Lars-Martin Nilsson
Särestad 311
311 97 Falkenberg

072-070 52 81
lars-martin.nilsson@hotmail.com 

Ledamot

Viktoria Larsson

Skrea Backe 122

311 70 Falkenberg

070-929 24 66

viktoria.larsson@pwc.com

Representant US

Isabell Simonsson

Skrea Lilla Hansagård 412

311 79 Falkenberg

073-335 09 09

simonssonisabell10@gmail.com

Valberedning 


Sammankallande

Herdis Pixsjö
Ramsjöholm 101
311 93 Långås

070-538 23 92
aloe.herdis@hotmail.com

Maria Hjelm
Fornbyvägen 14

311 38 Falkenberg

070-261 79 28

maria_ludde@hotmail.com


Camilla Torsmarker
Eftra Torsegård 432
311 96 Heberg

073-983 98 88

torsmarker@hotmail.com

Alice Wennerholm
Lastad 265
311 95 Falkenberg

073-328 23 20
alice.wennerholm@gmail.com

Revisorer

Ordinarie

Gunilla Edebalk

Rebecka Andersson


Suppleant

Renée Mohlkert