Hermanstorps Kör och Ridklubb

Incidentrapport

Vid uppkommen incident vänligen rapportera på nedan länk, Hermanstorps Kör o Ridklubb tar tacksamt emot er rapport.

Incidentrapporten används i syfte att öka säkerheten för Hermanstorps Kör o Ridklubbs verksamhet genom att identifiera och kartlägga rutiner eller brister som kan medföra risker för utövare, hästar, åskådare, personal och andra. Incidentrapporterna är alltså inte till för att peka ut skyldiga. Vi använder Svenska Ridsportförbundets incidentrapportering och vi kommer att ge respons på er incidentrapport så fort vi kan.

 

Styrelsen i Hermanstorps Kör o Ridklubb